Ključ u ruke

Gradnja po sistemu „Ključ u ruke“ znači da mi pretvaramo Vašu ideju u stvarnost. Za Vas ćemo odraditi sve poslove od provjere izgradivosti parcele do završnog tehničkog pregleda objekta a Vi se možete posvetiti svojim svakodnevnim obvezama ili odmoru.

Ukratko ćemo Vam razložiti model gradnje „ključ u ruke“:

 • provjeravamo katastarsku česticu na kojoj se gradi
 • investitora upoznajemo sa uvjetima i izgradivosti na parceli
 • od investitora tražimo parametre koje želi dobiti u izgrađenom objektu i na temelju toga izrađujemo idejno rješenje koje se koorigira sve dok investitor do kraja ne bude zadovoljan
 • izrađuje se glavni projekt sa svim mapama
 • ishodujemo građevinsku dozvolu
 • prijavljujemo gradilište
 • nadzor gradnje
 • geodetsko kotiranje objekta te zemljani radovi
 • građevinsko obrtnički radovi
 • krajobrazna arhitektura i hoortikultura
 • atesti
 • tehnički pregled
 • primopredajni zapisnik o završenom ugovoru „ključ u ruke“